Mi smo globalna kompanija koja razvija, primenjuje i prenosi tehnološke alate i inovativne pristupe za sveobuhvatno upravljanje talentima.

KONSULTANTSKE FIRME

Otkrijte kako PDA pokreće inovacije i stvaranje novih poslovnih odnosa. Pridružite se našoj mreži partnera.

KOMPANIJE

Dostignite organizacijske ciljeve na efektivan način koristeći PDA za sveobuhvatno upravljanje talentima.

PDA procena

PDA procena (Analiza ličnog razvoja) kroz jednostavnu, preciznu i naučno potvrđenu metodologiju, opisuje i analizira profil ponašanja pojedinaca i omogućava identifikaciju njihovih ključnih talenata, sposobnosti, motivacije, jakih strana i prilika za razvoj.

Mi pomažemo da se razvoj u organizacijama ubrza

Naše programe obuka i sertifikacija dizajniramo tako da garantuju ispravnu primenu alata. Povećajte svoj talenat.
Mi gradimo pozitivno iskustvo

PDA procena

Ubrzava proces regrutacije, optimizuje vreme potrage za kandidatima i pronalazi idealne talente.

KOMPETENCIJE

Pomozite svojim zaposlenima da ostvare svoj pun potencija. Prilagodite kompetencije i usmeravajte zaposlene tokom njihovog profesionalnog razvoja.

POZICIJE

Optimizujte individualnu produktivnost i uspeh organizacije definisanjem pozicija.

My PDA Coach

Ubrzajte promenu kod zaposlenih na agilan i prilagođen način.

ORGANIZACIONA KULTURA

Transformišite poslovanje, unapredite vašu organizacionu kulturu i planirajte akcije fokusirane na postizanje ciljeva.

Mi pomažemo da se razvoj u organizacijama ubrza

Mi verujemo da je produktivnost pojedinca direktno proporcionalna nivou motivacije unutar organizacije.

Iz tog razloga, na osnovu naše PDA procene, kreirali smo inovativne alate koji pomažu u ostvarenju organizacijskih ciljeva na efektivan način.

Budite deo jedinstvenog partnerstva koji će maksimizovati rast vaše kompanije.

Budite deo jedinstvenog partnerstva koji će maksimizovati rast vaše kompanije.

Zemalja
Partnera
Procenjenih kandidata
Sertifikovanih analitičara

#PDAblog

Razvoj talenata je naša tema u trendu.
25/3/2020

ŠTA MOŽEMO DA URADIMO PROTIV STRESA I ANKSIOZNOSTI?

Saznaj više
25/3/2020

Brendiranje poslodavca u nepredviđenim situacijama

Saznaj više
23/3/2020

Dobra strana krize

Saznaj više
23/3/2020

Samosvest u vreme karantina Šta se dešava sa mnom?

Saznaj više

Postanite PDA partner

PDA International INC vas obaveštava da će lične podatke koje nam dostavite obrađivati PDA International INC kao kontrolor podataka na ovom veb sajtu.

Svoja prava pristupa, ispravljanja, ograničenja ili brisanja vaših podataka možete ostvariti slanjem e-maila na gdpr@pdainternational.net

PDA garantuje bezbednost ovih informacija, koje se ne dele sa trećim stranama niti se prodaju pod bilo kojim uslovima i koje će koristiti isključivo kompanija koja je poslala poziv za popunjavanje ove procene ili za vašu ličnu upotrebu.

PDA će održavati ove informacije po najstrožim standardima poverljivosti.

Pronađite sertifikacije

PDA International INC vas obaveštava da će lične podatke koje nam dostavite obrađivati PDA International INC kao kontrolor podataka na ovom veb sajtu.

Svoja prava pristupa, ispravljanja, ograničenja ili brisanja vaših podataka možete ostvariti slanjem e-maila na gdpr@pdainternational.net

PDA garantuje bezbednost ovih informacija, koje se ne dele sa trećim stranama niti se prodaju pod bilo kojim uslovima i koje će koristiti isključivo kompanija koja je poslala poziv za popunjavanje ove procene ili za vašu ličnu upotrebu.

PDA će održavati ove informacije po najstrožim standardima poverljivosti.

Contact now

Complete the form and we will be sending you information shortly

PDA International INC advises you that the personal data that you provide us will be processed by PDA International INC as data controller of this website.

You can exercise your rights of Access, Rectification, Limitation or Suppression of your data by sending an email to gdpr@pdainternational.net

PDA safeguards this information, which shall not be shared with third parties nor sold under any modality and shall be used exclusively by the company that sent the invitation to complete this assessment or for your own personal use.

PDA shall maintain this information under the strictest confidentiality standards.

Contactarme ahora

Complete el formulario y en breve le estaremos enviando información

PDA International INC te informa que los datos de carácter personal que nos proporciones serán tratados por PDA International INC como responsable de esta web.

Podrás ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, Limitación o Suprimir tus datos enviando un email a gdpr@pdainternational.net

PDA resguardara dicha información, que no será compartida con terceros ni será vendida bajo ninguna modalidad y la misma será utilizada exclusivamente por la empresa que ha enviado la invitación a tomar el presente assessment o en su defecto, por ellos mismo como individuos.

PDA mantendrá dicha información bajo las más estrictas normas de confidencialidad.