Identifikacija zahteva ponašanja (profil POZICIJE) sastoji se od dodeljivanja specifičnog profila ponašanja poziciji kao polaznoj tački za različite HR procese (selekcija, obuka, razvoj, itd.). To nam omogućava da analiziramo da li postojeći profili poseduju specifične veštine koje je organizacija prepoznala kao neophodne, te da rade na profesionalizaciji tih profila
PDA 360 je online aplikacija razvijena da bi se sprovela anketa od 360 stepeni. On je intuitivan, dinamičan i prilagodljiv različitim modelima kompetencija. Generiše i individualne i timske izveštaje.
MyPDACoach je online aplikacija razvijena za jačanje konvencionalnih procesa coachinga na osnovu informacija dobijenih iz PDA procene. Ova aplikacija nadopunjuje i podržava i coach-eve i coachee-je. MyPDACoach je akcelerator promena.
U PDA jeziku, prilagođavanje kompetencija je generisanje vrednih studija o kompatibilnosti između ponašanja pojedinca i modela kompetencije organizacije. Štaviše, to nam omogućava da razvijemo i sprovedemo specifične programe koji pomažu zaposlenima da razviju i unaprede “ključne” kompetencije.
PDA upitnik za organizacionu kulturu pruža razumevanje trenutne kulture kompanije iz perspektive ponašanja i pomaže u tumačenju različitih varijabli i planira akcije koje su ključne za postizanje željenih ciljeva.
PDA AudioFeedback je nova funkcionalnost dostupna na PDA platformi koja je korisna za pravilno tumačenje i analizu PDA grafikona.
Ukoliko želite da saznate više o nama, pišite nam

Više informacija

PDA International INC vas obaveštava da će lične podatke koje nam dostavite obrađivati PDA International INC kao kontrolor podataka na ovom veb sajtu.

Svoja prava pristupa, ispravljanja, ograničenja ili brisanja vaših podataka možete ostvariti slanjem e-maila na gdpr@pdainternational.net

PDA garantuje bezbednost ovih informacija, koje se ne dele sa trećim stranama niti se prodaju pod bilo kojim uslovima i koje će koristiti isključivo kompanija koja je poslala poziv za popunjavanje ove procene ili za vašu ličnu upotrebu.

PDA će održavati ove informacije po najstrožim standardima poverljivosti.

Contactarme ahora

Complete el formulario y en breve le estaremos enviando información

PDA International INC te informa que los datos de carácter personal que nos proporciones serán tratados por PDA International INC como responsable de esta web.

Podrás ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, Limitación o Suprimir tus datos enviando un email a gdpr@pdainternational.net

PDA resguardara dicha información, que no será compartida con terceros ni será vendida bajo ninguna modalidad y la misma será utilizada exclusivamente por la empresa que ha enviado la invitación a tomar el presente assessment o en su defecto, por ellos mismo como individuos.

PDA mantendrá dicha información bajo las más estrictas normas de confidencialidad.